GA advies

 

·           

·           

·           

·           

Welkom bij GA advies.

 

U bent hier terecht gekomen omdat u op zoek bent naar een adviseur die u op weg helpt met uw vragen over uw organisatie, medezeggenschap en/of politiek bestuurlijke verhoudingen.

 

GA advies is św adviseur en sparringpartner om samen met u die oplossingen te vinden.

 

Bert van Velthuijsen is eigenaar en oprichter van GA advies. De letters GA staan voor de doopnamen van Bert: Anthonius, Gijsbertus.

 

Bert is een overtuigend onderhandelaar die tevens bruggen weet te slaan tussen bestuur, management en de 'werkvloer'. Hij is hard op de inhoud en zacht op de relatie. Na de oprichting en inrichting van de Bond van Arbeidscontractanten Ontwikkelingssamenwerking (BAKOS) heeft hij bij Abvakabo FNV zijn ervaring ingezet en verder ontwikkeld tot tweede onderhandelaar voor de CAO Rijksdienst.

 

Onderhandelen, maar zeker ook adviseren op het niveau van de minister heeft hem de meerwaarde gegeven bestuursorganen te adviseren, hen bij te staan en te stimuleren om goed geïnformeerd en daadkrachtig op te treden. Hij heeft zich gespecialiseerd in resultaat gericht onderhandelen op het snijvlak van maatschappij, politiek en organisatie, Zijn speciale aandacht gaat uit naar politiek bestuurlijke vraagstukken. Zijn 'drive' is werken aan een integere dienstbaarheid aan de samenleving waarin bestuur, management en 'werkvloer' van overheidsorganisaties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In die complexe opgave voelt hij zich thuis.

 

Portret Bert van Velthuijsen